Fri leverans i Sverige

Din varukorg är tom.

Varför inte prova en av dessa produkter ?

Allmänna Försäljningsvillkor

—-

ÖVERSIKT

Denna webbplats drivs av Makston™. På hela webbplatsen hänvisar termerna « vi », « oss » och « vår » till Makston™. Makston™ erbjuder denna webbplats, inklusive all information, alla verktyg och tjänster som finns tillgängliga från denna webbplats till dig som användare, under förutsättning att du godkänner alla villkor, bestämmelser, policyer och meddelanden som anges här.

Genom att besöka den här webbplatsen och/eller köpa en av våra produkter deltar du i vår « tjänst » och samtycker till att vara bunden av följande villkor (« villkor », « villkor », « villkor »), inklusive eventuella ytterligare villkor, regler och policyer som det hänvisas till här och/eller som är tillgängliga via hyperlänkar. Dessa försäljnings- och användningsvillkor gäller för alla användare av denna webbplats, inklusive, men inte begränsat till, användare som surfar på webbplatsen, är säljare, kunder, handlare och/eller bidragsgivare av innehåll.

Läs dessa försäljnings- och användningsvillkor noggrant innan du går in på eller använder vår webbplats. Genom att gå in på eller använda någon del av denna webbplats samtycker du till att vara bunden av dessa villkor. Om du inte godkänner alla villkor i detta avtal bör du inte gå in på webbplatsen eller använda de tjänster som erbjuds på den. Om dessa försäljnings- och användningsvillkor betraktas som ett erbjudande är acceptansen uttryckligen begränsad till dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Alla nya funktioner och verktyg som läggs till i denna butik i framtiden kommer också att omfattas av dessa användarvillkor. Du kan när som helst se den senaste versionen av användarvillkoren på den här sidan. Vi förbehåller oss rätten att uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa användarvillkor genom att publicera uppdateringar och/eller ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att regelbundet kontrollera denna sida för att se om några ändringar har gjorts. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till webbplatsen efter att ändringar har gjorts innebär det att du godkänner dessa ändringar.

Vår butik ligger på Dr Tech Inc. De förser oss med en e-handelsplattform som gör det möjligt för oss att sälja våra produkter och tjänster till dig.

ARTIKEL 1 – VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV VÅR WEBBSHOP

Genom att acceptera dessa försäljnings- och användningsvillkor intygar du att du har uppnått myndighetsåldern i ditt land, din stat eller din provins och att du har gett oss tillstånd att låta minderåriga under din vård använda denna webbplats.

Det är förbjudet att använda våra produkter för olagliga eller otillåtna ändamål, och du får inte, genom att använda webbplatsen, bryta mot lagarna i din jurisdiktion (inklusive men inte begränsat till upphovsrättslagar).

Du får inte överföra maskar, virus eller annan kod av destruktiv karaktär.

Varje överträdelse eller brott mot dessa villkor kommer att leda till omedelbar uppsägning av tjänsterna.

ARTIKEL 2 – ALLMÄNNA VILLKOR

Vi förbehåller oss rätten att när som helst och av vilken anledning som helst neka en person tillgång till tjänsterna.

Du förstår att ditt innehåll (utom kreditkortsinformation) kan överföras i okrypterad form, vilket inkluderar (a) överföringar över olika nätverk och (b) ändringar för att uppfylla tekniska krav för anslutande nätverk eller enheter. Kreditkortsinformation är alltid krypterad vid överföring via nätverk.

Du samtycker till att inte reproducera, duplicera, kopiera, sälja, återförsälja eller utnyttja någon del av tjänsten eller användningen av tjänsten, eller någon åtkomst eller kontakt på den webbplats genom vilken tjänsten tillhandahålls, utan vårt föregående uttryckliga skriftliga samtycke.

De rubriker som används i detta avtal är till för din bekvämlighet och begränsar eller påverkar inte dessa villkor.

ARTIKEL 3 – INFORMATIONENS RIKTIGHET, FULLSTÄNDIGHET OCH AKTUALITET

Vi ansvarar inte för om den information som finns på denna webbplats inte är korrekt, fullständig eller aktuell. Innehållet på denna webbplats tillhandahålls endast i informationssyfte och bör inte användas som enda informationskälla för att fatta beslut utan att först konsultera mer korrekta, fullständiga och aktuella informationskällor. Om du väljer att förlita dig på det innehåll som presenteras på denna webbplats gör du det på egen risk.

Denna webbplats kan innehålla viss tidigare information. Sådan tidigare information är till sin natur inte aktuell och tillhandahålls endast i informationssyfte. Vi förbehåller oss rätten att ändra innehållet på denna webbplats när som helst, men vi har ingen skyldighet att uppdatera informationen på vår webbplats. Du samtycker till att du är ansvarig för att övervaka ändringar på vår webbplats.

ARTIKEL 4 – ÄNDRINGAR AV TJÄNSTER OCH PRISER

Priserna på våra produkter kan ändras utan föregående meddelande.

Vi förbehåller oss rätten att ändra eller avbryta Tjänsten (och alla delar eller innehåll i den) när som helst utan föregående meddelande.

Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för prisändringar, avstängning eller avbrytande av tjänsten.

ARTIKEL 5 – PRODUKTER ELLER TJÄNSTER (I FÖREKOMMANDE FALL)

Vissa produkter eller tjänster kan endast vara tillgängliga online via vår webbplats. Dessa produkter eller tjänster kan vara tillgängliga i begränsade mängder och kan endast returneras eller bytas i enlighet med vår returpolicy.

Vi har gjort allt för att så exakt som möjligt återge färgerna och bilderna på våra produkter som visas i vår butik. Vi kan inte garantera att färgerna visas korrekt på din datorskärm.

Vi förbehåller oss rätten, men är inte skyldiga, att begränsa försäljningen av våra produkter eller tjänster till personer i alla geografiska områden eller jurisdiktioner. Vi kan utöva denna rätt från fall till fall. Vi förbehåller oss rätten att begränsa antalet produkter eller tjänster som vi erbjuder. Alla produktbeskrivningar och produktpriser kan ändras när som helst utan föregående meddelande och efter eget gottfinnande. Vi förbehåller oss rätten att när som helst upphöra med att erbjuda en viss produkt. Alla erbjudanden om tjänster eller produkter på denna webbplats är ogiltiga där det är förbjudet enligt lag.

Vi garanterar inte att kvaliteten på produkter, tjänster, information eller andra varor som du får eller köper kommer att motsvara dina förväntningar, och vi garanterar inte heller att eventuella fel på webbplatsen kommer att rättas till.

ARTIKEL 6 – RIKTIGHET AV FAKTURERINGS- OCH KONTOINFORMATION

Vi förbehåller oss rätten att avvisa alla beställningar som du gör. Vi kan, efter eget gottfinnande, begränsa eller avbryta de köpta kvantiteterna per person, per hushåll eller per beställning. Dessa begränsningar kan omfatta beställningar som görs av eller från samma kundkonto, kreditkort och/eller beställningar som använder samma fakturerings- och/eller leveransadress. Om en beställning ändras eller annulleras kan vi försöka meddela dig genom att kontakta dig på den e-postadress och/eller faktureringsadress/telefonnummer som du angav när du gjorde din beställning. Vi förbehåller oss rätten att begränsa eller förbjuda beställningar som enligt vår egen bedömning kan se ut att vara beställningar från handlare, säljare eller distributörer.

Du samtycker till att tillhandahålla aktuell, fullständig och korrekt beställnings- och kontoinformation för alla beställningar som görs via vår butik. Du samtycker till att snabbt uppdatera ditt konto och annan information, inklusive din e-postadress, kreditkortsnummer och utgångsdatum, så att vi kan slutföra transaktioner och kontakta dig vid behov.

Se vår returpolicy för mer information.

ARTIKEL 7 – FRIVILLIGA VERKTYG

Vi kan ge dig tillgång till verktyg från tredje part som vi inte har någon tillsyn, kontroll eller inflytande över.

Du bekräftar och godkänner att vi tillhandahåller tillgång till sådana verktyg i befintligt skick och i den mån de är tillgängliga, utan några garantier, framställningar eller villkor av något slag och utan någon form av godkännande. Vi accepterar inget juridiskt ansvar som uppstår på grund av eller i samband med din användning av dessa valfria verktyg från tredje part.

Om du använder valfria verktyg som erbjuds på webbplatsen gör du det på egen risk och efter eget gottfinnande, och du bör läsa igenom de villkor enligt vilka sådana verktyg erbjuds av de tillämpliga tredjepartsleverantörerna.

Vi kan också komma att erbjuda nya tjänster och/eller funktioner på vår webbplats (inklusive nya verktyg och resurser) i framtiden. Dessa nya funktioner och tjänster kommer också att omfattas av dessa försäljnings- och användningsvillkor.

ARTIKEL 8 – LÄNKAR TILL TREDJE PART

En del innehåll, produkter och tjänster som är tillgängliga via vår webbplats kan innehålla material från tredje part.

Länkar från tredje part på den här webbplatsen kan leda dig vidare till webbplatser från tredje part som inte är anslutna till oss. Vi är inte skyldiga att kontrollera eller utvärdera innehållet eller riktigheten på sådana webbplatser och garanterar inte och tar inte ansvar för innehåll, webbplatser, produkter, tjänster eller annat material som är tillgängligt på eller från sådana webbplatser från tredje part.

Vi är inte ansvariga för eventuella skador i samband med ditt köp eller användning av varor, tjänster, resurser, innehåll eller andra transaktioner som genomförs i samband med sådana webbplatser från tredje part. Läs tredje parters policyer och praxis noggrant och se till att du förstår dem innan du gör en transaktion. Eventuella klagomål, anspråk, bekymmer eller frågor om dessa produkter från tredje part bör riktas till dessa tredje parter.

ARTIKEL 9 – KOMMENTARER, FÖRSLAG OCH ANDRA ANVÄNDARFÖRSLAG

Om du skickar in visst innehåll på vår begäran (till exempel för att delta i tävlingar) eller om du skickar in kreativa idéer, förslag, förslag, planer eller annat material utan vår begäran, oavsett om det är online, via e-post, post eller på annat sätt (kollektivt kallade « kommentarer »), ger du oss rätten att när som helst och utan begränsning redigera, kopiera, publicera, distribuera, översätta och på annat sätt använda alla kommentarer som du skickar in till oss i alla medier. Vi är inte och kommer inte att vara skyldiga att (1) upprätthålla sekretessen för alla kommentarer, (2) betala någon ersättning för alla kommentarer som lämnats in, eller (3) svara på alla kommentarer.

Vi kan, men är inte skyldiga att övervaka, redigera eller ta bort innehåll som vi anser, efter eget gottfinnande, är olagligt, stötande, hotfullt, kränkande, ärekränkande, förtalande, förtalande, pornografiskt, obscent eller på annat sätt stötande, eller som bryter mot immateriella rättigheter eller dessa försäljnings- och användningsvillkor.

Du samtycker till att publicera kommentarer som inte kränker någon tredje parts rättigheter, inklusive upphovsrätt, varumärken, integritet, personlighet eller andra personliga eller äganderättsliga rättigheter. Du samtycker också till att dina kommentarer inte kommer att innehålla olagligt, ärekränkande, stötande eller obscent innehåll, eller innehålla något datavirus eller annan skadlig kod som på något sätt kan påverka driften av tjänsten eller någon relaterad webbplats. Du får inte använda en falsk e-postadress, utge dig för att vara någon som du inte är eller försöka vilseleda oss och/eller tredje part när det gäller ursprunget till dina kommentarer. Du är ensam ansvarig för alla kommentarer som du publicerar och för att de är korrekta. Vi tar inget ansvar och friskriver oss från allt ansvar för kommentarer som publiceras av dig eller tredje part.

ARTIKEL 10 – PERSONUPPGIFTER

Överföringen av personuppgifter i vår butik regleras av vår sekretesspolicy.

ARTIKEL 11 – FEL, FELAKTIGHETER OCH UTELÄMNANDEN

Från tid till annan kan det förekomma information på vår webbplats eller tjänst som kan innehålla typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, vilket kan gälla produktbeskrivningar, priser, kampanjer, erbjudanden, fraktkostnader för produkter, leveranstider och tillgänglighet. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden, och att ändra eller uppdatera information eller annullera beställningar om någon information på tjänsten eller relaterad webbplats är felaktig, när som helst utan föregående meddelande (även efter att du har gjort en beställning).
Vi har ingen skyldighet att uppdatera, ändra eller förtydliga någon information på Tjänsten eller relaterad webbplats, inklusive men inte begränsat till prisinformation, utom när det krävs enligt lag. Du bör inte förlita dig på något fastställt datum för uppdatering eller revidering på Tjänsten eller någon relaterad webbplats för att avgöra om informationen på Tjänsten eller någon relaterad webbplats har ändrats eller uppdaterats.

ARTIKEL 12 – FÖRBJUDEN ANVÄNDNING

Utöver de förbud som anges i de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren är det förbjudet för användaren att använda webbplatsen eller dess innehåll: (a) för olagliga ändamål, (b) för att uppmana eller delta i olaglig verksamhet av en tredje part, (c) för att bryta mot regionala eller internationella, federala, provinsiella eller statliga lagar, regler eller förordningar; (d) att göra intrång i eller kränka våra eller någon tredje parts immateriella rättigheter; (e) att trakassera, missbruka, kränka, förolämpa, förtala, förtala, förtala, förtala, skrämma eller diskriminera någon på grund av kön, sexuell läggning, religion, etnisk tillhörighet, ras, ålder, nationellt ursprung eller funktionshinder; (f) överföra falsk eller vilseledande information, (g) ladda upp eller överföra virus eller andra typer av skadlig kod som kommer att eller kan användas på ett sätt som stör funktionaliteten eller driften av tjänsten eller någon relaterad, oberoende eller online-webbplats; (h) för att samla in eller spåra personlig information om andra, i) för spam, phishing, domänkapning, phishing, surfning, sökning eller skanning av webben (eller andra resurser), j) för obscena eller omoraliska syften, eller k) för att bryta mot eller kringgå säkerhetsåtgärderna för vår tjänst, någon annan webbplats eller Internet. Vi förbehåller oss rätten att avsluta din användning av tjänsten eller den tillhörande webbplatsen om du bryter mot de förbjudna användningsområdena.

ARTIKEL 13 – FRISKRIVNING FRÅN GARANTIER OCH BEGRÄNSNING AV ANSVAR

Vi garanterar inte och försäkrar inte att din användning av vår tjänst kommer att vara oavbruten, snabb, säker eller felfri.

Vi garanterar inte att de resultat som kan erhållas genom användning av tjänsten kommer att vara exakta eller tillförlitliga.

Du samtycker till att vi från tid till annan kan ta bort tjänsten på obestämd tid eller avbryta den när som helst utan förvarning.

Du samtycker uttryckligen till att din användning eller icke-användning av tjänsten sker på egen risk. Tjänsten och alla produkter och tjänster som tillhandahålls till dig via Tjänsten tillhandahålls (om inte uttryckligen anges av oss) till dig « i befintligt skick » och « i befintligt skick » för din användning utan representationer, garantier eller villkor av något slag, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive alla underförstådda garantier för säljbarhet eller säljbar kvalitet, lämplighet för ett visst ändamål, hållbarhet, äganderätt och icke-infragmentering.

Under inga omständigheter ska Makston™, våra direktörer, tjänstemän, anställda, dotterbolag, agenter, entreprenörer, praktikanter, leverantörer, tjänsteleverantörer och licensgivare vara ansvariga för skador, förluster, anspråk eller direkta, indirekta, tillfälliga, straffrättsliga, särskilda eller följdskador av något slag, inklusive men inte begränsat till utebliven vinst, förlorade intäkter, förlorade besparingar, förlorad data, ersättningskostnader eller andra liknande skador, oavsett om det är i kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) ansvar, objektivt eller på annat sätt, som uppstår till följd av din användning av någon tjänst eller produkt från Tjänsten, eller för något annat anspråk som på något sätt är relaterat till din användning av Tjänsten eller produkten, inklusive men inte begränsat till fel eller utelämnanden i något innehåll, eller någon förlust eller skada av något slag som uppstår till följd av din användning av Tjänsten eller något innehåll (eller produkt) som publicerats, överförts eller på annat sätt gjorts tillgängligt via Tjänsten, även om du har blivit informerad om möjligheten till detta. Eftersom vissa stater eller jurisdiktioner inte tillåter uteslutning eller begränsning av ansvar för följdskador eller tillfälliga skador, kommer vårt ansvar att begränsas i den utsträckning som lagen tillåter.

ARTIKEL 14 – ERSÄTTNING

Du samtycker till att ersätta, försvara och hålla Makston™, våra moderbolag, dotterbolag, dotterbolag, partners, tjänstemän, direktörer, agenter, entreprenörer, licensgivare, tjänsteleverantörer, underleverantörer, leverantörer, praktikanter och anställda skadeslösa från alla krav, inklusive rimliga advokatkostnader, som görs av en tredje part på grund av eller som uppstår till följd av ditt brott mot dessa försäljnings- och användningsvillkor eller dokumenten som de innehåller genom hänvisning, eller din överträdelse av någon lag eller en tredje parts rättigheter.

ARTIKEL 15 – ANSVARSFRISKRIVNING

Om någon bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor anses vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar kan en sådan bestämmelse ändå verkställas i den utsträckning som lagen tillåter och den ogenomförbara delen ska anses vara avskild från dessa försäljnings- och användningsvillkor, men ett sådant avskiljande ska inte påverka de återstående bestämmelsernas giltighet och verkställbarhet.

ARTIKEL 16 – UPPSÄGNING

De skyldigheter och åtaganden som parterna ingått före uppsägningsdatumet ska i alla avseenden fortsätta att gälla efter uppsägningen av detta avtal.

Dessa försäljnings- och användningsvillkor ska fortsätta att gälla tills de sägs upp av en användare. Du kan när som helst säga upp dessa användarvillkor genom att meddela oss att du inte längre vill använda våra tjänster, eller när du slutar använda vår webbplats.

Om vi efter eget gottfinnande fastställer att du inte har lyckats eller misstänker att du inte har kunnat följa villkoren i dessa villkor, kan vi också säga upp detta avtal när som helst utan att meddela dig och du förblir ansvarig för alla belopp som ska betalas fram till och med uppsägningsdatumet, och/eller vi kan neka dig tillgång till våra tjänster (eller någon del av dem).

ARTIKEL 17 – HELA AVTALET

Om vi misslyckas med att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa försäljnings- och användningsvillkor ska det inte innebära att vi avstår från att utöva eller tillämpa denna rättighet eller bestämmelse.

Dessa försäljnings- och användningsvillkor och alla andra policyer eller driftsregler som vi publicerar på denna webbplats eller i samband med tjänsten utgör hela förståelsen och avtalet mellan dig och oss och styr din användning av tjänsten och ersätter all tidigare och samtidig kommunikation, förslag och avtal, muntliga eller skriftliga, mellan dig och oss (inklusive, utan begränsning, alla tidigare versioner av försäljnings- och användningsvillkoren).

Eventuella tvetydigheter i fråga om tolkningen av dessa användarvillkor ska inte tolkas mot den part som skrivit dem.

ARTIKEL 18 – TILLÄMPLIG LAG

Dessa försäljnings- och användningsvillkor och eventuella separata avtal genom vilka vi tillhandahåller tjänster till dig ska regleras av och tolkas i enlighet med tillämplig lag.

ARTIKEL 19 – ÄNDRINGAR AV DE ALLMÄNNA FÖRSÄLJNINGS- OCH ANVÄNDNINGSVILLKOREN

Du kan när som helst läsa den senaste versionen av de allmänna försäljnings- och användningsvillkoren på den här sidan.

Vi förbehåller oss rätten att efter eget gottfinnande uppdatera, ändra eller ersätta någon del av dessa allmänna försäljnings- och användningsvillkor genom att publicera uppdateringar och ändringar på vår webbplats. Det är ditt ansvar att besöka vår webbplats regelbundet för att kontrollera om det finns några ändringar. Om du fortsätter att använda eller få tillgång till vår webbplats efter det att ändringar av dessa försäljnings- och användningsvillkor har publicerats, innebär det att du godkänner dessa ändringar.

ARTIKEL 20 – KONTAKTINFORMATION

Frågor om försäljnings- och användningsvillkoren ska skickas till oss på info@makston-smyckeskrin.se